Vyriausybės parama „Covid-19”

7 min.|30 kovo, 2020

Pateikiame glaustą informaciją, kokių priemonių gali imtis įmonės, siekiant sušvelninti karantino dėl Koronos viruso padarinius verslui:

1. Darbdaviai dėl karantino darbuotojams ar darbuotojų grupei gali skelbti prastovą:
pilną arba dalinę. Surašomas direktoriaus įsakymas.

Įsakyme turi būti nurodyta:
• priežastis dėl ko skelbiama prastova:
• Paskelbtas karantinas (2020 03 14 LRV nut. Nr. 207)
• Uždrausta (ribojama) veikla (2020 03 14 LRV nut. Nr. 207, x punktas)
• Negali suteikti darbo, nes:
Sumažėjo apimtys, klientai sustabdė užsakymus, atsisako, nukelia darbus, klientai nepasiekiami ir t.t.
• Kokia prastova skelbiama pilna ar dalinė.
• Jeigu skelbiama dalinė prastova, turi būti nurodyta kiek mažinamas darbo laikas, pvz., darbo laikas mažinamas iki 4 val./d. d. arba 3 d./ savaitę ir pan. Prastova negali būti trumpesnė negu 3 val. per dieną arba 2 dienos per savaitę.
• Darbuotojai, kuriems skelbiama prastova;
• Prastovos laikotarpis, pvz. iki karantino pabaigos.

2. Kai įmonėje paskelbiama prastova dėl ekstremalios situacijos ar karantino, darbdavys darbuotojui gali mokėti:

• LR nustatytą minimalią mėnesinę algą (MMA)- 607 Eur, jei dirba visą darbo dieną ir proporcingai mažiau jei darbo sutartyje numatytas trumpesnis darbo laikas;
• darbo sutartimi nustatytas darbo užmokestis;
• vidutinis darbo užmokestis;
• pusė darbo užmokesčio ar kita darbdavio ir darbuotojo sutarta suma, bet ne mažiau kaip MMA.
! Darbdavių patiriamos išlaidos bus kompensuojamos skiriant subsidiją iš Užimtumo tarnybos.

3. Įmonėms subsidija bus teikiama nuo karantino pradžios – kovo 16-osios, maksimalus subsidijos mokėjimo terminas 3 mėnesiai. Svarbu tai, kad visos įmonės, kurios išleido darbuotojus prastovai, taip pat ir savarankiškai dirbantys asmenys, norėdami gauti subsidijas Užimtumo tarnyboje turės registruotis nuo balandžio 5 dienos. Per porą balandžio savaičių juos turėtų pasiekti pirmoji subsidija – už pusę kovo. Vėliau, anot L. Kukuraičio, kai sistema bus sustyguota, subsidijos bus sumokamos greičiau.

Teikiamų dokumentų sąrašą nustatys Užimtumo tarnyba, kurį paskelbs iki balandžio 5 d., šiuo metu žinoma, kad tarnybai reikia žinoti:
• prastovos laiką;
• darbo užmokestį už prastovą;
• veiklos sritį – 60/90 proc.

4. 2020 m. kovo 19 d. LR užimtumo įstatyme numatytos subsidijos mokėjimo sąlygos:

• 60 proc. apskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau kaip MMA (607 Eur);
• 90 proc. apskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau kaip MMA, šis dydis galioja tuose sektoriuose, kur nustatyti Vyriausybės apribojimai ekstremalios situacijos arba karantino metu;
• jeigu prastova paskelbta ne visą mėnesio darbo laiką, subsidijos apskaičiuojamas proporcingai darbdavio paskelbtam prastovos laikui;
• darbo vietą turi išlaikyti ne trumpiau kaip 3 mėn. nuo subsidijos mokėjimo pabaigos;
• subsidijos mokėjimo terminas – iki 3 mėnesių.

5. Koks įmonei teks subsidijos dydis – 60 ar 90 proc. galima pasitikrinti čia: https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19, įveskite įmonės kodą, jei prie įmonės aprašymo randate tokį įrašą:
“- Mokesčių mokėtojai, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19”, tokiai įmonei priklauso 90 proc. subsidijos, jei tokio įrašo nėra – 60 proc.

6. Mokesčių sumokėjimo atidėjimas.

• Įmonės, kurios aprašyme yra įrašas “-Mokesčių mokėtojai, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19”, prašymo atidėti mokesčius gali neteikti, tokioms įmonėms automatiškai atidėtas mokesčių sumokėjimas dviem mėnesiams po karantino pabaigos, tačiau jei norima terminą prasitęsti iki 12 mėnesių ir suderinti mokėjimo grafiką su VMI ir Sodra, supaprastintą prašymą teikti reikia. Jo formą rasite čia: https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19
• Įmonės, kurių aprašyme įrašo “-Mokesčių mokėtojai, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19” nėra, esant poreikiui, turi teikti prašymą atidėti mokesčius. Teikiamas tas pats supaprastintas prašymas, kuriame nurodoma kuriam laikotarpiui norima atidėti Sodros ir VMI mokesčių sumokėjimą (nurodomas sumokėjimo grafikas, išdėstant mokestinę skolą iki 12 mėn. arba prašoma tik atidėti mokesčių sumokėjimą dviem mėnesiams iki karantino pabaigos.
Prašyme pateikiama motyvuota priežastis kodėl reikia mokesčių sumokėjimą atidėti. Prašymo formą rasite čia: https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19

7. Išmoka Savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie iki karantino mokėjo socialinio draudimo įmokas ne trumpiau nei 3 mėnesius per pastaruosius metus, bus mokama fiksuoto dydžio išmoka. Ji sieks einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydžio sumą – 257 eurus per mėnesį. Išmoką bus galima gauti kreipiantis į Užimtumo tarnybą, tačiau ji nebus mokama tiems savarankiškai dirbusiems asmenims, kurie dirba ir pagal darbo sutartį. Paaiškinimas: išmoką gaus visi savarankiškai dirbantys asmenys, kurie faktiškai vykdo veiklą, nedirba pagal darbo sutartį ir neturi darbo santykiams prilygintų teisinių santykių bei kas mėnesį moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas ir neturi socialinio draudimo įmokų įsiskolinimų. Išmoka priklausys ir tiems savarankiškai dirbantiems žmonėms, kurie yra atleisti nuo įmokų – pensininkams, neįgaliesiems, pirmąkart veiklą pradėjusiems asmenims.

8. Dažniausiai užduodami klausimai (D.U.K)

1. Ar galima skelbti prastovas, jeigu įmonės veikla nėra uždrausta LRV nutarimu?
• Galima.

2. Ar galima atskiriems padaliniams ir darbuotojams skelbti skirtingas prastovas (pilnas ir dalines)?
• Galima.

3. Ar galima prastovą skelbti tik vienam padaliniui?
• Galima.

4. Ar galima skelbti prastovą, jeigu žmogus dirba ne visą darbo laiką?
• Galima.

5. Ar bus mokama subsidija, jeigu prastova bus paskelbta ne visai įmonei, ne visiems darbuotojams arba dalinė prastova?
• Bus, bet skirtingai apskaičiuojama.

6. Kam pranešti apie paskelbtą prastovą ir kokią formą užpildyti?
• Niekam, pranešimai apie paskelbtas prastovas neteikiami.

7. Kaip tabelyje žymėti prastovą?
• Įmonė sprendžia pati, g.b. PN

8. Jeigu darbuotojas susirgs prastovos metu, ar mokėti už 2 pirmąsias ligos dienas?
• Taip, jeigu EGAS bus nurodyta mokėti.
9. Darbuotojai komandiruotėje užsienyje. Jie neturi darbo. Į Lietuvą negrįžta. Ar galima skelbti prastovą dėl karantino?
• Taip.

10. Ar galima prastovos metu nutraukti darbo sutartį darbuotojo pareiškimu, šalims susitarus ar galima įspėti apie atleidimą dėl etatų mažinimo?
• Galima.

11. Kas bus, jeigu įmonė atleis darbuotoją, kuriam Užimtumo tarnybą mokėjo subsidiją?
• Tikėtina, reikės grąžinti subsidiją.

12. Ar darbuotojas gali prašyti apmokamų atostogų?
• Gali, bet darbdavys neprivalo suteikti.