Finansų vadovas profesionaliam įmonės finansų valdymui

Kiekvienas verslininkas siekia, kad jo finansai būtų valdomi skaidriai ir metodiškai, pagal aukščiausius standartus, o vykdomų projektų pelningumas – kontroliuojamas, sąnaudos – nuolat optimizuojamos. Tai garantuoja verslo finansinę sėkmę, už kurios įprastai stovi finansų vadovas.

Mes siūlome nuolatinę finansų vadovo nuomos paslaugą mažesnėms įmonėms, kurioms samdyti šiam darbui patyrusį specialistą pagal darbo sutartį būtų neefektyvu. Tuo tarpu didesnėms įmonėms pagrindinė vertė bus finansų vadovo platesnis požiūris ir patirtis nepriklausomai nuo to, nuolatinės ar trumpalaikės eksperto pagalbos verslui reikia.

BNM Finance finansų vadovai turi ilgametę patirtį didelėse vietos ir tarptautinėse įmonėse pačiuose įvairiausiuose verslo sektoriuose. Mūsų ekspertai puikiai supranta, kuo skiriasi tipinių įmonių ar startuolių finansų valdymas, todėl gali taikliai identifikuoti rizikas užtikrinti, jog jos būtų laiku suvaldytos.

Išorinio finansų vadovo nuoma laikinai ar nuolatinei priežiūrai

Mes teikiame patyrusių finansų vadovų nuomos paslaugą laikinai ar nuolatinei verslo finansų priežiūrai. Tai užtikrina, jog verslo plėtra finansinių požiūrių būtų subalansuota, o prisiimamos rizikos – adekvačios. Dėl tos priežasties finansų vadovas aktyviai dalyvauja formuojant įmonės finansų politiką, įmonės planavimo ir kasdienėje veikloje, analizuoja veiklos rezultatus bei teikia kapitalo valdymo pasiūlymus.

Paslaugų apimtis priklauso nuo kiekvieno kliento individualių poreikių. Paskirtas išorinis finansų vadovas yra tiesiogiai atskaitingas aukščiausio lygmens įmonės vadovybei.

Finansų vadovas:

  • Nustato kriterijus finansinių rodiklių kriterijams, sudaro jų visumą, leidžiančią vadovams objektyviai vertinti verslo veiklos rezultatą
  • Stebi bei analizuoja įmonės veiklos rezultatus, prognozuoja galimus scenarijus
  • Dalyvauja įmonės valdybos susirinkimuose, strateginiame ir taktiniame planavime konsultuodamas finansų klausimais ir numatydamas rizikas
  • Dalyvauja sudarant biudžetus ir reguliariai vykdo jų priežiūrą
  • Konsultuoja apyvartinio kapitalo bei rizikos valdymo klausimais, parenka finansavimo šaltinius, kontroliuoja lėšų paskirstymą
  • Vertina plėtros ir investicinių projektų atsiperkamumą
  • Koordinuoja apskaitos skyriaus darbą, dalyvauja tobulinant bei diegiant buhalterinės apskaitos formas ir metodus
  • Aprūpina vadovus ir atskirus padalinius reikiama finansine ir veiklos efektyvumo informacija įmonės duomenų bazių
  • Atstovauja įmonę išorės finansinėse institucijose (bankuose, draudimo, investicinėse bendrovėse)
⸻ Komanda

Susipažinkite su ekspertų komanda

Mes BNM Finance, atsidavusių ekspertų komanda, kuri kasdien dirba kartu, kad suteiktų mūsų klientams geriausias finansų apskaitos konsultacijas.

Daugiau
⸻ Klientai

Mumis pasitiki Lietuvos verslo ir inovacijų lyderiai