Subsidija patalpų nuomai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms

2 min.|29 balandžio, 2020

2020-04-28 užregistruotas LR EIM įsakymo projektas, kurį patvirtinus, būtų teikiama iki 50% subsidija nuomai ir susijusioms paslaugos. Subsidijos gavėjas nuomininkas. Svarbu paminėti, kad PVM nebus subsidijuojamas. Maksimali subsidijos suma vienam asmeniui: 0,1-0,8 mln Eur, priklausomai nuo vykdomos veiklos.

Reikalavimai subsidijai gauti:
✓ Susitarti su tiekėjais, kad patalpų nuomos kaina  nuo 2020-03-16 būtų sumažinta ≥ 30%
Pasitikrinti ar įmonė atitinka bent vieną sąlygą iš nurodytų (jei atitinka, tokia įmonė subsidijos negaus):

1. Karantino metu buvo gautas bent vienas euras pajamų,
2. Įmonė nėra įtraukta į COVID-19 sąrašą,
3. Nuomos sutartis nėra užregistruota Registrų centre ir jos sudarymo data yra po 2020-03-15,
4. Bent vienas įmonės rodiklis yra:
4.1. ≥25% akcijų priklauso neprivatiems asmenims, bet valstybei, savivaldybei,
4.2. 2019 m. metinės pajamos > 50 mln. Eur,
4.3. 2019 m. turtas > 43 mln. Eur,
4.4. 2019 m. finanisnės atskaitomybės duomenys rodo, kad įmonė yra patirianti sunkumus,
5. Prašymas pateiktas pavėluotai – po 2020-12-01,
6. Įmonės statusas bankrutuojanti ar likviduojama,
7. Įmonės registracijos Registrų centre data yra po 2020-03-16,
8. Patalpos yra nuomojamos iš susijusio asmens,
9. Patalpos nuomojamos iš privačių asmenų,
10. Pagrindinė veikla yra elektroninė prekyba, ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba, azartinių žaidimų ir lažybų ar kitų azartinių lošimų organizavimo veikla, subsidija nebus skiriama.

✓ Pateikti 2019 m. finansines ataskaitas  Registrų centrui.
✓ Kreiptis į INVEGĄ subsidijai gauti. Atsakymus apie sprendimą skirti subsidiją INVEGA išduos per 10-30 d.
✓ Asmuo gavęs subsidiją turės sumokėti dalinį nuomos mokestį per 5 d. d.

Daugiau apie sąlygas ir detales:
WORD failas:
https://e-seimas.lrs.lt/…/90fc5471895611eaa51db668f0092944/…

Įsakymo projektas
https://e-seimas.lrs.lt/…/TAP/3138cbe1895611eaa51db668f0092…