Nauja pagalbos verslui priemonės koncepcija

3 min.|5 sausio, 2021

Vyriausybė 2020 m. gruodžio mėn. 29 d. pasitarime pritarė atnaujintai subsidijų pagalbos priemonės koncepcijai.

Pagal Vyriausybei pateiktą projektą, numatyta keisti laikotarpį, kuriuo skaičiuojama, ar įmonės apyvartos sumažėjimas dėl COVID-19 pakankamas gauti subsidiją. Planuota skaičiuoti vidutinės mėnesio apyvartos sumažėjimą nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., lyginant ją su 2019–2020 m. laikotarpiu. Trečiadienį Vyriausybės pasitarime pritarta, kad apyvarta būtų vertinama nuo lapkričio, kai įsigaliojo karantinas.

Planuojami du paramos paketai:

  • pirmame pakete 150 mln. Eur subsidijoms mažoms ir vidutinėms įmonės, 30 mln. Eur paskoloms,
  • antrame pakete, kuris startuos vėliau, bus parama ypatingai nukentėjusioms įmonėms.

Siūloma vertinanti apyvartos kriterijų antro karantino metu – nuo lapkričio 1 d. iki sausio 31 d. Išskyrus tas įmones, kurių veikla buvo apribota nuo gruodžio mėnesio. Joms leidžiama neįtraukti lapkričio apyvartos.

Dabar nelieka darbuotojų skaičiaus – 250 – ribos, tačiau įmonės turi atitikti kitus smulkaus ir vidutinio dydžio verslo kriterijus. Tai reiškia, kad vienos įmonės metinės pajamos 2019 m. neviršijo 50 mln. Eur arba turto balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. neviršijo 43 mln. Eur.

Subsidijų nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms koncepcija


Subsidijos būtų teikiamos pagal du kvietimus:

  • vienas kvietimas būtų skirtas savarankiškoms įmonėms,
  • antras kvietimas būtų skelbiamas nesavarankiškoms įmonėms, kurios susijusios su kitais subjektais.

Subsidijoms numatyta 150 mln. Eur

Įmonė

Ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo, kurio kaip vienos įmonės metinės pajamos 2019 m. neviršijo 50 mln. Eur arba turto balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. neviršijo 43 mln. Eur

Pareiškėjai

1. Įmonės, kurių ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 30% (lyginama 2020-10-01–2021-01-31 laikotarpio apyvarta su 2019–2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta). Remiamasi VMI teikiamoje PVM deklaracijoje arba paraiškoje (ne PVM mokėtojai) deklaruotais duomenimis. Taikoma įmonėms, kurios nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. gavo pajamų.

2. Nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2020 m. sausio 30 d. įsteigtos įmonės, kurių vykdoma ūkinė veikla įtraukta į dėl karantino paskelbimo ribojamų ūkinių veiklų sąrašą. Šis sąrašas tvirtinamas bendru ekonomikos ir inovacijų ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu. Taikoma, jeigu įmonė nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. pajamų negavo.

Pagalbos dydis, intensyvumas ir laikotarpis

Pagalbos dydis ir intensyvumas:

1 grupei pareiškėjų:

• 25% sumokėtos / įskaitytos GPM sumos (visos ar jos dalies), kuri padengė 2019 metų mokestinio laikotarpio GPM prievolę (vertinami mokėjimai / įskaitymai, atlikti iki 2020 m. sausio 31 d.);

• mažiausia galima skirti suma – 500 Eur, jeigu 25% sumokėtos / įskaitytos GPM sumos būtų mažiau nei 500 Eur

2 grupei pareiškėjų:

fiksuotas dydis – 500 Eur. Didžiausios subsidijos – ne daugiau kaip 800.000 Eur vienai įmonei

Subsidija teikiama vienam pareiškėjui tik vieną kartą, ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 30 d.

Šaltinis: LRV projektas