Sodros” taikomos pagalbos priemonės verslui

3 min.|30 lapkričio, 2020

Kam gali būti taikomos  „Sodros” pagalbos priemonės? 

Pagalbos priemonės taikomos neigiamą poveikį patyrusiems draudėjams. Neigiamą poveikį patyręs draudėjas – tai draudėjas, kurio veikla apribota, nes yra paskelbtas karantinas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba karantinas yra paskelbtas savivaldybės teritorijoje ir jeigu draudėjas nustatytame prašyme nurodo, kad šioje savivaldybės teritorijoje jis vykdo veiklą bei: 

  • kuris automatiškai įtrauktas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) viešai skelbiamą sąrašą „Juridiniai asmenys, kuriems be pateikto prašymo taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19“ (Atnaujintą sąrašą įmonių, kurios įtrauktos automatiškai (be atskiro prašymo), galite parsisiųsti paspaudę čia (atnaujinta lapkričio 25 d.) arba peržiūrėti jį internete čia. ) arba 
  • kurio veikla įtraukta į VMI viešai skelbiamus individualių veiklų, vykdomų pagal individualios veiklos pažymą, arba į verslo liudijimų, kurių vykdymui nustatyti draudimai/apribojimai, sąrašus, arba 
  • kurio prašymą taikyti mokestinės pagalbos priemones dėl COVID-19 yra patvirtinusi VMI. 

Draudėjai, neradę savęs tarp paskelbtų mokesčių mokėtojų, tačiau taip pat patyrę neigiamas pasekmes dėl COVID-19, dėl minėtų pagalbos priemonių taikymo gali kreiptis į mokesčių administratorių, pateikdami prašymą dėl pasirinktų pagalbos priemonių taikymo. 

Dėl prašymo netaikyti priverstinio poveikio priemonių 

Jeigu neigiamą poveikį patyręs draudėjas nesikreipia dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo, tačiau nori, kad nuo paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ ar savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą, dar du mėnesius po karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ar savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą, pasibaigimo dienos būtų nepradedamas priverstinis įsiskolinimo išieškojimas, turi „Sodrai“ pateikti Prašymą netaikyti priverstinio poveikio priemonių. 

Jeigu draudėjas atitinka visus reikalavimus ir tenkina visas aplinkybes, „Sodros“ skyrius per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo priims sprendimą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka. 

Kai neigiamą poveikį patyręs draudėjas, kuriam „Sodros“ skyriaus sprendimu jau yra supaprastinta tvarka atidėtas įsiskolinimo sumokėjimas, pateikia naują prašymą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo, „Sodros“ skyrius patikslins anksčiau priimtą sprendimą ir per 20 darbo dienų nuo naujo prašymo gavimo priims naują sprendimą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka. 

Svarbu! „Sodra“ turi teisę priimti sprendimą atidėti neigiamą poveikį patyrusių draudėjų įsiskolinimo mokėjimą neatsižvelgdama į tai, kad nėra praėję vieni metai nuo su draudėju anksčiau sudarytos ir dėl pažeidimų nutrauktos įsiskolinimo mokėjimo atidėjimo sutarties ir (ar) sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų mokėjimą draudėjui pažeidus nurodytą sprendimą panaikinimo.

Kaip vykdomas įmokų mokėjimas ir išieškojimas draudėjams, kurie nėra VMI sudarytame sąraše? 

Draudėjams, neįtrauktiems į VMI skelbiamą sąrašą „Juridiniai asmenys, kuriems be pateikto prašymo taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19“, įmokų atidėjimas ir išieškojimas vykdomas įprasta tvarka.