Nuo 2016-10-01 mokesčių mokėtojai privalo nuolat teikti valstybinei mokesčių inspekcijai PVM sąskaitų faktūrų ir lietuvos respublikoje vežamų krovinių važtaraščių duomenis

1 min.|16 rugsėjo, 2016

PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ DUOMENŲ TEIKIMAS

PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ DUOMENŲ TEIKIMAS
NUO 2016-10-01

Remiantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 422 straipsniu nuo 2016-10-01 PVM mokėtojai privalo nuolat teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai PVM sąskaitų faktūrų duomenis. Iki 2016-09-30 mokesčių mokėtojai privalėjo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai PVM sąskaitų faktūrų duomenis šiai paprašius, kai atliekamas mokestinis patikrinimas ar tyrimas. Taip pat Valstybinė mokesčių inspekcija galėjo apmokestinamajam asmeniui įteikti raštišką nurodymą nustatytu periodiškumu teikti PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis tam tikrą laikotarpį.

Nuo 2016-10-01 PVM sąskaitų faktūrų duomenys teikiami nuolat, elektroniniu būdu, centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka ir terminais.

VAŽTARAŠČIŲ DUOMENŲ TEIKIMAS
NUO 2016-10-01

Remiantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 423 straipsniu nuo 2016-10-01 mokesčių mokėtojai privalo nuolat teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai Lietuvos Respublikoje vežamų krovinių važtaraščių ir kitų prekių gabenimo dokumentų duomenis. Iki 2016-09-30 mokesčių mokėtojai privalėjo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai važtaraščių ir kitų gabenimo dokumentų duomenis šiai paprašius, kai atliekamas mokestinis patikrinimas ar tyrimas.

Nuo 2016-10-01 važtaraščių ir kitų vežimo Lietuvos Respublikoje dokumentų duomenys teikiami nuolat, elektroniniu būdu, centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka ir terminais.