Pranešimas dėl darbo apmokėjimo tvarkos sudarymo ir tarybos

1 min.|1 liepos, 2017

Dienpinigių ir Kitų Komandiruočių Išlaidų Tvarka

Gerb. Partneriai,

Primename, kad remiantis 2017 m. liepos mėn. 1 d. įsigaliojusiu naujuoju darbo kodeksu, įmonės turinčios 20 ir daugiau darbuotojų privalo:

  1. Pasitvirtinti darbo apmokėjimo sistemą. Darbovietėse, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau, darbo apmokėjimo sistemas privalo patvirtinti darbdavys ir tai padaryti prieinamą susipažinti visiems darbuotojams. Prieš tvirtinant ar keičiant darbo apmokėjimo sistemą, turi būti įvykdytos informavimo ir konsultavimo procedūros. Darbo apmokėjimo sistemoje nurodomos darbuotojų kategorijos pagal pareigybes ir kvalifikaciją bei kiekvienos jų apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio dydžiai (minimalus ir maksimalus), papildomo apmokėjimo (priedų ir priemokų) skyrimo pagrindai ir tvarka, darbo užmokesčio indeksavimo tvarka.
  2. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. priimti įsakymą dėl darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo bei pavesti jai suorganizuoti darbo tarybos rinkimus.

Taip pat norime pažymėti, kad Darbo kodekso normų nesilaikymas ateityje gali turėti neigiamų pasekmių. Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims pagal ANK 96 str. 3 dalį nuo 80 iki 880 Eur.

Jūsų patogumui galime pasiūlyti reikalingų dokumentų parengimą. Aukščiau išvardintų dokumentų parengimo kaina nuo 400 Eur + PVM*.

* kaina priklauso nuo pareigybių skaičiaus įmonėje.