Pranešimas klientams apie mokestines naujoves nuo 2018 m.

3 min.|1 sausio, 2018

BNM Finance

Gerb. Partneriai,

Norime atkreipti jūsų dėmesį į keletą mokestinių naujovių, kurių sulauksime nuo 2018 m. sausio 1 d.:

1. Keičiamas minimalus darbo užmokesčio dydis. MMA didinamas nuo dabar esančių 380 Eur iki 400 Eur, o valandinis darbo užmokestis didinamas iki 2,45 Eur. Ryšium su MMA pasikeitimu, nuo 2018 m sausio 1 d., kad dienpinigiai neapsimokestintų, minimalus darbo užmokestis siunčiant darbuotojus į užsienio komandiruotes, turi būti ne mažesnis nei MMA*1,3 ( > 521 Eurų mėnesinis darbo užmokestis arba > 3,20 Eurų valandinis darbo užmokestis).

(Taip pat primename, kad nuo 2017 m. liepos mėnesio už tarnybines keliones Lietuvoje, kai komandiruotė trunka vieną dieną, dienpinigiai gali būti nemokami.)

2. Atsisakoma PNPD, kiekvienam vaikui (globotiniui), nepriklausomai nuo pajamų, bus mokama 30 eurų išmoka, vietoj dabar taikomo 200 eurų papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio (PNPD). Todėl jei darbo užmokestis buvo nustatytas įvertinus PNPD, nuo 2018 m. sausio mėnesio darbo užmokesčio išmoka sumažės, nes nebebus taikomas PNPD skaičiavimuose, šiuos pinigus darbuotojas atsiims savivaldybėje asmeniškai.

Dėl kasmėnesinės išmokos darbuotojui reikėtų kreiptis į savivaldybę, tai galima padaryti keliais būdais:

• elektroniniu būdu pateikti prašymą išmokai vaikui gauti per socialinės paramos informacinę sistemą spis.lt.

• raštu pateikti prašymą savivaldybėje.

3. Įtvirtintos sodros draudimo įmokų grindys. Nustatyta, kad ne visą darbo laiką dirbančių asmenų socialinio draudimo įmokos bus skaičiuojamos ir mokamos nuo sumos, ne mažesnės negu minimalusis darbo užmokestis. Šios įmokos galės būti skaičiuojamos nuo mažesnio negu minimalusis darbo užmokestis sumos, jeigu atitinkamą mėnesį asmuo buvo draustas pas kitą draudėją arba gavo socialinio

draudimo pensiją, arba jeigu asmuo yra ne vyresnis nei 24 metų. Socialinio draudimo įmokos taip pat bus skaičiuojamos nuo mažesnės sumos, jeigu darbuotojui priskaičiuotas faktiškas darbo užmokestis yra mažesnis negu minimalusis darbo užmokestis dėl to, kad darbuotojas dalį jam priklausančio dirbti laiko nedirbo dėl nedraudiminio laikotarpio arba gavo ligos, motinystės, tėvystės arba motinystės (tėvystės) išmoką.

4. Sodros lengvata pirmaisiais veiklos metais. Numatyta, kad individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai, ūkininkai bei jų partneriai ir asmenys, vykdantys individualią veiklą, vienerius metus nuo pirmosios veiklos pradžios galės nemokėti socialinio draudimo įmokų.

5. Nustatytos ribos kada darbdavio dovanos darbuotojui nebus apmokestinamos. Nuo 2018 m darbdavio dovanos darbuotojui (prizai+dovanos) iki 200 eur per mokestinį laikotarpį nebus apmokestinamos su darbo santykiais susijusiais mokesčiais.

6. Reprezentacijoms skirtos sąnaudos bus skirstomos santykiu 50/50 vietoj dabartinio 75/25. Svarstoma nuo 2018 metų sausio 1 d. reprezentacijos sąnaudas leisti prisipažinti santykiu 50 proc. leidžiami atskaitymai ir 50 proc. neleidžiami atskaitymai, t.y. sąnaudos nemažinančios apmokestinamojo pelno.

50 % leidžiamų atskaitymų suma neturi viršyti 2 % metinių pajamų.