Aktuali informacija dėl įmonės automobilių naudojimo ir kuro apskaitos tvarkos

3 min.|23 rugpjūčio, 2021

Įmonės nuosavų automobilių arba nuomos/panaudos pagrindu valdomų automobilių naudojimas VMI patikrinimo atvejais dažnai sukelia neigiamų pasekmių įmonėms.

Tad norime Jums priminti, kad įmonės, turinčios nuosavus (valdomus nuosavybės, nuomos, lizingo, panaudos teise) automobilius ar darbuotojo perduotus įmonei naudoti darbo reikalais pagal nuomos/panaudos sutartis automobilius, privalo atkreipti dėmesį, ar minėti automobiliai yra naudojami darbuotojų asmeniniais tikslais. Jei automobiliai naudojami kartu ir darbuotojų asmeniniais tikslais, privaloma skaičiuoti pajamas natūra.

  • Nauda, kurią gyventojas gauna asmeniniais tikslais naudodamas darbdaviui priklausantį (valdomą nuosavybės, nuomos, lizingo ar panaudos teise) automobilį, pripažįstama pajamomis natūra. Automobilio laikymas prie namų, atliekant tokias darbo funkcijas, kurios gali pareikalauti išvykimo į darbą bet kuriuo paros metu ar pan., taip pat važinėjimas automobiliu tik į darbą ir iš darbo nėra vertinamas kaip automobilio naudojimas asmeniniais tikslais.
  • Automobilis laikomas suteiktu naudotis asmeniniais tikslais, kai pajamų natūra davėjas duoda tokį leidimą(sutikimą). Vadovaujantis susiklosčiusia praktika, leidimas (sutikimas) gali būti išreikštas ne tik raštu, bet ir nekliudant naudotis turtu, kai darbdavys žino, kad juo naudojamasi ir asmeniniais tikslais. Tačiau formalaus draudimo atveju, kai faktiškai nekliudoma naudotis ir žinoma, kad yra naudojamasi turtu asmeniniais tikslais, taip pat gali būti vertinama kaip leidimas (sutikimas) naudotis turtu. Todėl pajamų natūra skaičiavimas bei su tuo susijusi rizika dėl papildomo apmokestinimo yra aktuali ir tokioms įmonėms, kurios pagal savo patvirtintas vidaus tvarkas automobilius leidžia naudoti tik darbo įmonėje tikslais, tačiau faktiškai automobiliai naudojami ir darbuotojų asmeniniais tikslais.
  • Tais atvejais, kai gyventojas turi galimybę naudoti automobilį ir asmeniniais tikslais, svarbu nustatyti, kokie konkrečiai darbuotojai (visi ar ne visi), kokį laikotarpį (ribotai, neribotai) ir pan., turi tokias teises bei kokiu būdu bus vertinama gauta nauda.
  • Kai gyventojas asmeninį automobilį nuomoja ar pagal panaudos sutartį perduoda įmonei naudoti darbo reikalais ir tas gyventojas turi galimybę šį automobilį naudoti taip pat asmeniniais tikslais (po darbo, laisvadieniais ir pan.), laikoma, kad šio gyventojo pajamos natūra yra įmonės apmokėtų automobilio eksploatavimo, remonto, draudimo išlaidų dalis, proporcingai tenkanti naudojant automobilį ne darbo reikalais. Pats automobilio naudojimas nelaikomas gyventojo pajamomis, gautomis natūra.

Taip pat savo klientams suteikiame galimybę išbandyti automobilių naudojimo ir kuro apskaitos tvarkos šabloną, kuris parengtas kartu su mūsų patyrusiais teisininkais. Šis šablonas veikia kaip priemonė, padedanti nustatyti kritines vietas, kurios turi būti peržiūrėtos ir dėl kurių turi būti priimti atitinkami sprendimai, mažinantys jūsų įmonės rizikas.

Išsamesnę Jums aktualią informaciją apie pajamas natūra bei pajamų natūra apskaičiavimą ir automobilių bei kuro apskaitos tvarkos šablono galimybes Jums suteiks Jus aptarnaujantis „BNM Finance“ buhalteris, mūsų kontaktus rasite http://bnmfinance.lt/kontaktai/