Aktuali informacija: darbo užmokesčio, dienpinigių ir kitų su darbo užmokesčiu susijusių išmokų. Išmokėjimas nuo 2022 m. Sausio 1 d.

1 min.|26 rugsėjo, 2021

LR Seimas priėmė Darbo kodekso pataisas, kuriomis nuspręsta nuo 2022 m. sausio 1 d. apriboti galimybę darbo užmokestį ir dienpinigius išmokėti grynaisiais pinigais.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigalios LR Darbo kodekso 139 str. 3 d. redakcijanumatanti, jog darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, tokios kaip: kilnojamojo darbo išmokos, dienpinigiai, komandiruotės išlaidų kompensacijos ir kt. privalo būti mokamos pavedimu į nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą. Išimtis bus taikoma tik jūrininkams, kuriems taikoma Prekybinės laivybos įstatymo nustatyta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.

LR Darbo kodekso pataisomis siekiama stiprinti darbuotojų teisę į teisingą apmokėjimą už darbą, skaidrinti dienpinigių išmokėjimo sistemą ir išvengti galimo dienpinigių nemokėjimo ar jų išmokėjimo reikalavimų nesilaikymo.

Įvedus atsiskaitymo už darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusių išmokų grynaisiais pinigais ribojimą nuo 2022 m. sausio 1 d.:

  • Bus sumažintas atsiskaitymų grynaisiais pinigais kiekis, dėl ko sumažės prielaidos šešėlinei ekonomikai (atsiskaitymai grynaisiais pinigais yra viena iš sąlygų šešėlinei ekonomikai egzistuoti, todėl įvedus atitinkamus apribojimus atitinkamai sumažės ir šešėlinės ekonomikos pasireiškimo apimtys);
  • Padidės susitarimų skaidrumas, jų kontrolės efektyvumas;
  • Sumažės galimybės išvengti ar sumažinti mokestines prievoles;
  • Bus užtikrinti saugesni asmenų tarpusavio atsiskaitymai.

Norite sklandžiai pasiruošti įgyvendinti priimtas LR Darbo kodekso pataisas savo įmonėje – kreipkitėsIšsamesnę ir Jums aktualią informaciją apie LR Darbo kodekso pataisas suteiks Jus aptarnaujantis „BNM Finance“ buhalteris.

Mūsų kontaktus rasite http://bnmfinance.lt/kontaktai/