Nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi minimali mėnesinė, valandinė alga ir NPD formulė

2 min.|12 gruodžio, 2021

Nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi minimali mėnesinė, valandinė alga ir NPD formulė:

  • Minimali mėnesinė alga (MMA) – 730 Eur, neatskaičius mokesčių.
  • Minimalus valandinis užmokestis (MVA) – 4,47 Eur, neatskaičius mokesčių.
  • Kintamo NPD taikymas nuo 2022-01-01:

1) jeigu darbuotojo mėnesio atlyginimas ne didesnis kaip MMA (730 Eur), tuomet taikomas 460 Eur NPD;

2) jeigu atlyginimas didesnis kaip MMA (730 Eur), bet ne didesnis kaip 1 678 Eur, NPD apskaičiuojamas pagal formulę:

NPD (1) = 460 – 0,26 × (DU – MMA sausio 1 dieną),

2022-01-01 galiojantis MMA – 730 Eur;

3) kai mėnesio atlyginimas didesnis kaip 1 678 Eur, NPD apskaičiuojamas pagal formulę:

NPD (2) = 400 – 0,18 × (DU –  642).

Kai atlyginimas didesnis kaip 1 678 Eur, taikoma senoji – 2021 metų – NPD formulė;

4) kintamas NPD nebetaikomas, kai mėnesio atlyginimas pasiekia ~ 2 865 Eur.

Svarbu atkreipti dėmesį į:

  • Jei darbo sutartyje yra nurodyta minimali alga skaičiais ir ji po 2022 m. sausio 1 d. pasikeitimų taps mažesnė nei MMA arba MVA – Jums reikės pasirašyti su darbuotoju darbo sutarties priedą dėl darbo užmokesčio keitimo. Pasirašytus dokumentus prašome atsiųsti Jūsų įmonės apskaitą tvarkančiam buhalteriui.
  • Primename, kad LR Darbo kodeksas numato, jog kvalifikuotiems darbuotojams negali būti mokama minimali alga.
  • Darbuotojams, kurie siunčiami į užsienio komandiruotes, pagal normas išmokėti dienpinigiai yra neapmokestinami GPM ir „Sodros“ įmokomis, jeigu darbuotojo darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis yra ne mažesnis kaip MMA, padauginta iš koeficiento 1,65, arba MVA, padauginta iš koeficiento 1,65. Kai darbo sutartyje nurodytas atlyginimas yra mažesnis, 50 proc. darbo užmokesčio sumos viršijantys dienpinigiai apmokestinami.

Jei pageidaujate, kad darbo sutarčių keitimo priedus paruoštų „BNM Finance“ teisininkai – prašome iš anksto apie tai informuoti savo buhalterį. Priedo parengimo mokestis yra 20 Eur plius PVM už kiekvieną darbuotoją.